Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Prawo wewnątrzszkolne

 

Procedura organizacji zespołów ds. Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego
opis dokumentutypdata

Treść procedury

doc29-09-2020[ Pobierz ]
36 kB
Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291 od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf02-09-2020[ Pobierz ]
270 kB

Treść dokumentu

doc02-09-2020[ Pobierz ]
58 kB

Załącznik nr 1

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
527 kB

Załącznik nr 2

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
632 kB

Załącznik nr 3

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
488 kB

Załącznik nr 4

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
534 kB
Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291 związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID - 19, w tym zasady ogranizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf02-09-2020[ Pobierz ]
653 kB

Treść dokumentu

doc02-09-2020[ Pobierz ]
209 kB
Rok szkolny 2020/2021 - wytyczne MEN, MZ i GiS
opis dokumentutypdata

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
126 kB

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

docx26-08-2020[ Pobierz ]
33 kB
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Specjanej Nr 291
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

doc31-08-2020[ Pobierz ]
259 kB
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291 w Warszawie, obowiązujące od 25 maja - do odwołania
opis dokumentutypdata

Treść procedur ...

docx19-05-2020[ Pobierz ]
36 kB

Załącznik Nr 1 - deklaracja Rodzica/opiekuna prawnego

docx19-05-2020[ Pobierz ]
35 kB

Załącznik Nr 2 - oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego

docx19-05-2020[ Pobierz ]
30 kB

Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN

docx19-05-2020[ Pobierz ]
77 kB
Zarządzenie Dyrektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291, które polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
opis dokumentutypdata

Treść zarządzenia

pdf27-03-2020[ Pobierz ]
2 334 kB

Załączniki do zarządzenia

pdf27-03-2020[ Pobierz ]
2 402 kB
Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf09-01-2018[ Pobierz ]
399 kB

Treść dokumentu

doc09-01-2018[ Pobierz ]
338 kB
Regulamin stroju i wyglądu ucznia SP Nr 291
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf04-12-2017[ Pobierz ]
494 kB

Treść dokumentu

doc04-12-2017[ Pobierz ]
33 kB
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf03-01-2018[ Pobierz ]
411 kB

Treść dokumentu

doc03-01-2018[ Pobierz ]
121 kB
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 2019/2020
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf25-09-2019[ Pobierz ]
811 kB

Treść dokumentu

doc25-09-2019[ Pobierz ]
158 kB
Regulamin wycieczek
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf04-06-2019[ Pobierz ]
1 097 kB
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu

pdf14-10-2015[ Pobierz ]
393 kB
Podanie o przyjęcie do szkoły /dla uczennic dochodzących/
opis dokumentutypdata

Druk podania od 2018/2019

pdf06-12-2018[ Pobierz ]
535 kB
Druk zwolnienia uczenia z lekcji przez rodzica/opiekuna prawnego
opis dokumentutypdata

Druk dokumentu

doc30-10-2018[ Pobierz ]
31 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )