Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Masz problem? Są instytucje, które mogą Ci pomóc!

Jeżeli Ty lub ktoś z osób, którym chcesz pomóc, ma problem, zadzwoń na numer infolinii:

 

 • Pomarańczowa linia - dla osób z problemami alkoholowymi - Siedziba infolinii 0 801 14 00 68 mieści się w Profilaktyczno-Rozwojowym Ośrodku Młodzieży i Dzieci "PROM"
  90-252 Łódź

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

 

e-mail: prom@prom.org.pl


http://www.prom.org.pl

 

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny)

W zamierzeniu organizatorów jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

 

 • Dla osób z problemami narkotykowymi - 0801 199 990

 

 • Niebieska linia - dla osób stykających się z problemami przemocy - 0801 120 002

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warszawska "Niebieska Linia"

 22 668-70-00

 

Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;
dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz.: 18.00 - 22.00.

 

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WARSZAWIE

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest  przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy prowadzone są trzy ośrodki interwencji kryzysowej:

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawie,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
  przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.

 

Z pomocy ww. placówek mogą skorzystać wszyscy, którzy znaleźli się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach. Ośrodki te służą wsparciem i specjalistyczną pomocą m. in. osobom:

 • obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjącym w stanie przewlekłego stresu, powstałego w wyniku nagłej niekorzystnej zmiany życiu,
 • przeżywającym trudności małżeńskie/partnerskie,
 • rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi lub przeżywające trudności w kontaktach z nimi,
 • osób w starszym wieku, przeżywających kryzys związany ze zmianą sytuacji życiowej,
 • dotkniętym przemocą, w tym przemocą domową,
 • przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
 • osób przeżywających gwałtowną, niekorzystna zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
 • w sytuacjach prób i zamachów samobójczych,
 • ofiarom wypadków i napadów,
 • przeżywającym trudności w relacjach społecznych.    

W zależności od potrzeb ośrodki oferują różne formy pomocy: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, interwencje w środowisku w nagłych zdarzeniach traumatycznych, porady prawne i socjalne, terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, grupy wsparcia.
W  uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze schronienia w jednym z hosteli działających w strukturach ww. ośrodków.
Do ośrodków interwencji kryzysowej można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. Wszelka pomoc jest świadczona bezpłatnie.
Pracownicy placówek – psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów w nurcie interdyscyplinarnym. Placówki te współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.

 

 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA

Centrala KGP
tel. (22) 62 102 51

Skargi i wnioski
tel. (22) 60 122 72

 

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Bielany, Żoliborz
ul. Żeromskiego 7
01-887 Warszawa
tel. (22) 603-71-55
fax. (22) 603-63-60

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz
00-155 Warszawa ul. Karmelicka 9
Telefon: (22) 205-57-00
Fax: 205-57-79

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )