Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

 

 

Misja szkoły

 

 

 

o       Służymy dziewczętom z trudnościami we właściwym funkcjonowaniu społecznym, doświadczonym niepowodzeniami szkolnymi i poczuciem braku sukcesów życiowych.

 

  

 

o       Szczególnym wyzwaniem naszej szkoły jest przywrócenie uczennicom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

 

  

 

o       Naszym podstawowym zadaniem jest stworzenie szkoły przyjaznej, bezpiecznej, stymulującej rozwój psychiczny uczennic, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie systemu wartości.

 

  

 

o       Podstawą naszego działania jest wspieranie uczennicy w trudnych sytuacjach szkolnych i życiowych oraz wspieranie rozwoju na miarę jego własnych potrzeb i możliwości.

 

  

 

o       Nasz cel chcemy osiągnąć dzięki współpracy całej społeczności szkoły tj. uczennic, nauczycieli, rodziców i władz szkolnych, opartej na dialogu i wzajemnym szacunku.

 

  

 

o       Spośród innych szkół wyróżnia nas koncepcja pracy, otwartość na problemy dziecka i jego rodziny umożliwiająca wyrównanie braków szkolnych, uwzględniająca metody korekcyjno - wychowawcze stosowane przez profesjonalną kadrę pedagogiczną, znającą i rozumiejącą szkolne i życiowe problemy młodzieży.

 

  

 

o       Dążymy do tego, aby nasze uczennice maksymalnie rozwinęły swoje umiejętności i postawy w aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym, ich rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania, nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy a szkoła cieszyła się uznaniem całego środowiska.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )