Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 291

 

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 291 to bardzo dobra, wyspecjalizowana kadra z dużym doświadczeniem zawodowym.

Nauczyciele przedmiotów posiadają dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej lub opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 291

 

mgr Daniel Kamiński

 

 

Kadra pedagogiczna z przydziałami przedmiotowymi:

 

 

mgr Jolanta Fiuk - nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych. Wychowawca klasy III G

 

mgr Iwona Myśliwiec -   -------------------------      

 

mgr Natalia Sójka - nauczyciel języka rosyjskiego

 

mgr Marta Szymankiewicz - nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Dominika Domańska - nauczyciel matematyki, zajęć technicznych, Wychowawca klasy VI SP

 

mgr Anna Buryś - nauczyciel historii i wos            

 

mgr Ewa Olesiejuk - nauczyciel chemii

 

mgr Monika Federczyk - nauczyciel przyrody, biologii, geografii, informatyki, terapeuta pedagogiczny. Wychowawca klasy VIII SP

 

mgr Katarzyna Smoderek - nauczyciel wf, plastyki,muzyki,  Wychowawca klasy VII SP

 

mgr Monika Daniło -  nauczyciel fizyki

 

mgr Łukasz Godek - psycholog

 

mgr Edyta Marchel-Kosiorek - pedagog, socjoterapia

 

     

 

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 

pani Urszula Hoffmann - sekretarz szkoły

 

pani Beata Stępień - woźna szkolna

 

pan Zbigniew Stępień - woźny

 

pan Krzysztof Fila - konserwator

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )