Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

  

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" 

                                            Seneka Młodszy    


 OGŁOSZENIE

 

17 maja 2021 r., wracamy do nauki stacjonarnej. Spotykamy się w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

W czasie pobytu na terenie szkoły należy pamiętać o następujących zasadach:

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, w czasie przerw międzylekcyjnych, jeżeli nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości.

 

Pozostałe informacje znajdują się z zakładce Komunikaty dla rodziców/opiekunów prawnych - Wytyczne MEiN, MZ i GIS. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią dokumentu.

 

Dyrektor Szkoły.

 

------------------------------------------------- 

 

Drogie Uczennice Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 291 w Warszawie,

 

 

Jeżeli nie zajdą szczególnie istotne zmiany, to w poniedziałek 17 maja wszyscy w szkole oczekujemy Waszego powrotu do nauki stacjonarnej, czyli w salach lekcyjnych.

 

 

Nie stresujcie się i wracajcie do nas z radością. Czas nauki zdalnej odchodzi do przeszłości, zapomnijmy o tym trudnym dla Was okresie i pomyślmy z uśmiechem na twarzy o tych ostatnich tygodniach tego roku szkolnego, które spędzimy razem w szkole.

 

 

Nie będziemy Was rozliczać z tego jak pracowałyście w czasie nauki zdalnej, nie będziemy wymagać zaległych notatek, sprawdzać zeszytów, przeprowadzać prac klasowych czy kartkówek. Na wszystko przyjdzie czas w kolejnych latach szkolnych.

 

 

Po powrocie do szkoły skupimy się przede wszystkim na tym co najważniejsze w tym momencie, na odbudowywaniu relacji, przełamywaniu lęku i stresu związanego z powrotem do nauki stacjonarnej, na integrowaniu się. Wszyscy w szkole udzielimy Wam potrzebnego wsparcia, żebyście spokojnie mogły wdrożyć się w obowiązki szkolne. Wszyscy też jesteśmy świadomi, że będzie to wymagało od całej szkolnej społeczności bardzo dużo wzajemnej życzliwości, cierpliwości i po prostu zwykłego zrozumienia.

 

 

Musicie być także świadome tego, że nauczyciele pracujący w naszej szkole też potrzebują czasu i wyrozumiałości, aby na nowo zacząć uczyć, tak jak to było przed wprowadzeniem nauki zdalnej. Myślę jednak, że możemy na Was liczyć.

 

 

Wracamy w poniedziałek 17 maja, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Wszelkich szczegółowych informacji udzielą Wam wychowawcy klas, którzy są z Wami w stałym kontakcie ustalonymi od dawna już kanałami komunikacji.

 

Razem ten czas przejdziemy i będzie dobrze.

 

Do zobaczenia 17 maja. Dyrektor i Nauczyciele.

 

--

 

Oczywiście, z wiadomych względów, będzie obowiązywał reżim sanitarny w czasie pobytu na terenie szkoły.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ze względu na trwającą sytuację pandemiczną w kraju, do 16 maja 2021 r., lekcje w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291, będą realizowane tylko w formie zdalnej.

 

Od 17 maja 2021 r., - wracamy do nauki stacjonarnej, w salach lekcyjnych.

 

Do tego czasu kontakt nauczyciela z uczennicami szkoły, rodzicami - przez e-dziennik oraz aplikację Microsoft Teams.

 

Wszystkie uczennice otrzymały do prywatnego użytku na czas pracy zdalnej szkoły tablety umożliwiające uczestnictwo w lekcjach.

 

Tryb pracy zdalnej szkoły będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym planem lekcji /zakładka plan lekcji/.

 

Dla uczniów klasy VIII będą także realizowane konsultacje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Forma tych konsultacji oraz godziny realizacji konsultacji będą ustalane indywidualnie przez nauczyciela przedmiotu z poszczególnymi uczennicami.

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

 

- telefon: 22 353 01 09

 

- mail: sp291@edu.um.warszawa.pl

 

                                                 Dyrektor Szkoły.

 

-----------------------------------------------------------------

 

W roku szkolnym 2020/2021 spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi będą odbywać się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GiS. Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, osłonięte usta i nos, zachowany dystans społeczny - minimum 1,5 m.  W sali lekcyjnej z wychowawcą klasy przebywa tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

 

Szanowny Rodzicu/opiekunie prawny,

 

 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny – 2020/2021. Lekcje w szkole odbywają się w sposób tradycyjny. Pandemia jednak nadal trwa, dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby dalsza praca szkoły przebiegała bez zakłóceń. W związku z tym chciałbym przekazać najważniejsze informacje i proszę o przestrzeganie głównych ustaleń:

  

 • Dziecko do szkoły przychodzi, gdy jest zdrowe, bez wyraźnych objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych /temperatura, kaszel, katar/.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 • W przestrzeniach ogólnodostępnych w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do noszenie maseczek lub przyłbic, obowiązuje dystans społeczny – minimum 1,5 m.
 • Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 • Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
 • Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 • Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły.
 • Do odwołania w szkole nie będą organizowane zbiórki, apele oraz uroczystości ogólnoszkolne.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym ucznia.
 • Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 • Ograniczamy na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, bezwzględnie z zastosowaniem środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny minimum 1,5 m).
 • Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu - korytarz przy sekretariacie.

 

Mam nadzieję, że nasze szkolne ustalenia spotkają się z Państwa zrozumieniem. W przypadku pytań proszę o kontakt ze szkołą /22 353 01 09/. Pozostałe informacje zostaną Państwu przekazane na zebraniu dla rodziców w dniu 17 września o godzinie 15.00

 

 

Pamiętajmy, tworząc wspólnotę szkolną musimy WSZYSCY dbać o swoje bezpieczeństwo.

 

 Dyrektor szkoły

----------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                              Budynek Pogotowia Opiekuńczego w którym mieści się nasza szkoła

 


 HOT FOTY:

23.10.2019 r.

Wycieczka do muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

 

18.10.2019 r.

Zwiedzamy stadion Legii ...

 

 

11.10. 2019 r.

Manufaktura cukierków ...

 

 

09.10.2019 r.

Wycieczka do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

16.09.2019 r.

Wycieczka na Kopiec Powstania Warszawskiego

 

 

29.09.2019 r.

Akcja - cała szkoła czyta ...

 

 

19 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

21 grudnia 2018 r.

Szkolne spotkanie opłatkowe

 

 

10 grudnia 2018 r.

I Omnibus z języka rosyjskiego

 

 

12 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

22 maja 2018 r.

Wycieczka do cerkwi

 

 

22 grudnia 2017 r.

Szkolne spotkanie opłatkowe

 

 

20 listopada 2017 r.

Wycieczka do Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury

 

 

14 października 2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

4 listopada 2016 r.

Zwiedzanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej

 

 

14 października 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

24 czerwca 2016 r.

Nareszcie wakacje!!!

 

8 marca 2016 r.

Wycieczka do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych Nr 22 w Warszawie

 

 

 22 grudnia 2015 r. SZKOLNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

 

Wycieczka do Rosyjskiego Centrum Kultury

 

 

Zwiedzanie Wilanowa

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

14 października 2015 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

26 czerwca 2015 r.

Zakończenie roku szkolnego. Wakacje!!!

 

 

15 kwietnia 2015 r.

Podsumowanie projektu "Bezpiecznie w sieci" - zrealizowanego

 w ramach "Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych", wręczenie nagród laureatom

 

 

8 kwietnia 2015 r.

Realizacja projektu "Bezpiecznie w sieci" - warsztaty część II 

w ramach "Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych"

 

 

18 marca 2015 r.

Realizacja projektu "Bezpiecznie w sieci" - warsztaty część I

w ramach "Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych"

 

 

4 marca 2015 r.

Pierwsza pomoc - warsztaty profilaktyczne ze Strażą Miejską

 

Przydatne linki:

Centralna_Komisja_Egzaminacyjna   Okregowa_Komisja_Egzaminacyjna   Mazowieckie_Kuratorium_Oswiaty

 

 

Biuro_Edukacji

 

                                                  

Komentarze internautów
Dodawać komentarze mogą jedynie zalogowani użytkownicy witryny.
Kalendarz

Librus dla ucznia/rodzica

Librus dla pracownika szkoły

Biuletyn informacji publicznej

    

Warto wejść!

dziecko_w_sieci

bezplatny_telefon_zaufania

pomoc_dziecku

Licznik odwiedzin:

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )