Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

 

 

            „Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonaniu trafnych wyborów zawodowych, ścieżek edukacyjnych, wzmacnia ich poczucie wartości, pozwala określić swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania.

 

            Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.

 

            Poradnictwem zawodowym zajmują się w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Zatrudnieni tam doradcy zawodowi, psycholodzy udzielają pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, planowania kariery zawodowej.”      W naszej szkole działania te prowadzą nauczyciele, pedagog, psycholog oraz wychowawcy klas.Efektem wprowadzenia tych działań będzie dokonywanie przez nasze uczennice świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, planowanie przyszłości w sposób perspektywiczny oraz wzrost wiedzy na temat rynku pracy.

 

Poniżej przedstawiamy odnośniki do wielu elementów związanych z Warszawskim Systemem Doradztwa Zawodowego i zachęcamy bardzo do lektury!

 

 

 

Koncepcja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego:

 

Koncepcja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

 

 

Informator o technikach i szkołach zawodowych:

 

Informator o technikach i szkołach zawodowych

 

 

 

Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego:

 

Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego

 

 

 

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ:

 

Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

 

 

DOBRY ZAWÓD TO DOBRA PRZYSZŁOŚĆ!

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )