Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Psycholog/pedagog

mgr Przemysław Grytner

pedagog 

 

Godziny pracy:

 

wtorek 12.00 - 15.00

środa 10.00 - 13.00

czwartek 8.00 - 13.00

 

Pedagog szkolny w ramach swoich obowiązków wspomaga uczennice, nauczycieli, rodziców, opiekunów uczennic gimnazjum w działalności wychowawczej i profilaktycznej. Głównym jego zadaniem jest pomaganie:

 

a) uczennicom - w rozwiązywaniu problemów powstających na tle konfliktów rodzinnych, problemów zdrowotnych, trudności materialnych i innych;

 

b) nauczycielom – w diagnozowaniu sytuacji życiowej uczennicy, w codziennej pracy z dziećmi, współpracy z kuratorami sądowymi, rodzicami, opiekunami;

 

c) rodzicom - udzielaniu porad pedagogicznych, pośredniczeniu w kontaktach z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, organizowanie zajęć w celu pedagogizacji rodziców, doskonalenia umiejętności wychowawczych.

 

mgr Łukasz Godek

psycholog

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek 9.00 - 13.00

wtorek 8.00 - 12.00

środa 8.00 - 11.00

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

a) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju uczennicy, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

b) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczennic, rodziców, opiekunów i nauczycieli;

c) angażowanie rodziców i opiekunów w rozwiązywanie problemów szkolnych, wychowawczych uczennic poprzez rozmowy mediacyjne oraz psychoedukację;

d) zapewnienie uczennicom doradztwa w zakresie możliwości dalszego kształcenia;

e) współpraca z pracownikami pedagogicznymi Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w realizowaniu zadań opiekuńczo – wychowawczych  szkoły.

 

 

 

Treść nowego pytania/zgłoszenia:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )