Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

O naszej szkole...

Szkoła Podstawowa Nr 291 funkcjonuje przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1

w Warszawie i przeznaczona jest dla dziewcząt wychowanek PO Nr 1 z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami, skierowanych postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 291

( klasa V, VI, VII, VIII )

 

  

Nasze atuty:

 

 • wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem zawodowym, ukierunkowana na pomoc dziecku;
 • przyjazna atmosfera i podejście do napotykanych w czasie pracy problemów;
 • mała liczebność uczennic w klasach ( maksymalnie 16 );
 • indywidualizacja uzależniona od możliwości intelektualnych poszczególnych uczennic.

 

W szkole oprócz nauczycieli przedmiotowych zatrudnieni są także:

- psycholog;

- pedagog;

- terapeuta pedagogiczny;

- socjoterapeuta;

- bibliotekarz.

 

Nasze uczennice mogą swoją wiedzę uzupełniać w czasie zajęć pozalekcyjnych, uczestnicząc w różnych kołach zainteresowań:

 

 1. koło informatyczne;
 2. koło językowe;
 3. koło matematyczne;
 4. koło chemiczne;
 5. koło biologiczne;
 6. koło historyczne;
 7. koło polonistyczne/teatralne;
 8. sks.

 

Każda zainteresowana uczennica może również brać udział w dodatkowych konsultacjach zbiorowych lub indywidualnych w czasie których nadrabia braki edukacyjne oraz rozwija swoje zainteresowania.

 

Do naszej Szkoły przyjmowane są także dziewczęta z terenu m.st. Warszawy, jako uczennice tzw. dochodzące.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Podstawowej Nr 291 jest posiadanie przez uczennicę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )